Tetthetskontroll

Byggmester Erik Laursen

Uavhengig tetthetskontroll

Etter 01.01.2013 er det nye krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging, og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle bygg og lufttetthet i nye boliger.
 
I forbindelse med dette, har vi fått sentral godkjenning på området, for å kunne være en lokal bidragsyter som uavhengig foretak. I henhold til regelverket er det tiltakshaver som skal engasjere og stå for kostnader ved uavhengig kontroll.
 
I praksis vil utførende bedrift være et ledd i formidlingen av denne type bistand. I tillegg kan vi bistå med termografering for å avdekke luftlekkasjer osv.
Tetthetskontroll - Bilde med infrarødt kamera viser lekkasjer i et hjem.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss gjerne!